35-240 Rzeszów, ul. Staromiejska 75,     tel. +48 17 86 00 300    e-mail: sekretariat@rein.pl


   oferta 
   metody i urządzenia
   realizacje
   referencje

 

Rozmiar: 3315 bajtów Filtracja mechaniczna:
Filtracja mechaniczna ma na celu oddzielenie z wody cząstek zanieczyszczeń takich jak muł, piasek, włókna, osady itp. Ma ona na celu odciążenie urządzeń uzdatniających wodę, zabezpieczenie ich oraz całej instalacji i armatury przed uszkodzeniami mechanicznymi i zamuleniem.
Odżelazianie :
Dla utlenienia żelaza możemy dozować do wody związki chemiczne o zdolnościach utleniających lub też możemy doprowadzić tlen z powietrza. W przypadku budownictwa jednorodzinnego do napowietrzania wody stosuje się inżektor. Montuje się go przed hydroforem w celu zassania powietrza. Jako zbiornik kontaktowy wykorzystuje się hydrofor przepływowy w którym zachodzi utlenienie żelaza dwuwartościowego do formy trójwartościowej.
W przypadku większych stacji odżelaziających do napowietrzenia wody wykorzystuje się sprężarki, a jako zbiorniki kontaktaktowe wykorzystuje się aeratory
 

Odmanganianie :
Proces odmanganiania możemy przeprowadzić metodą utlenienia i wytrącania na katalitycznym złożu filtrujacym lub na drodzewymiany jonowej.
Dla utlenienia manganu możemy dozować do wody związki chemiczne o zdolnościach utleniających lub też możemy doprowadzić tlen z powietrza. W kontakcie z ziarnami złoża katalitycznego tlen zawarty w wodzie utlenia wodorotlenki manganu do postaci nierozpuszczalnej wodzie.

Rozmiar: 6886 bajtów Filtracja na węglu aktywnym:
W procesie tym jako medium filtracyjne wykorzystuje się specjalnie preparowany węgiel aktywny. Filtrację na węglu aktywnym przeprowadza się w celu poprawienia cech organoleptycznych wody takich jak smak, zapach, barwa.
Węgiel aktywny ma właściwości silnie adsorpcyjne w stosunku do substancji wywołujących powyższe objawy (chlor i jego pochodne, substancje organiczne, humusowe, fenole itp.).Ważne jest by niedopuścić do dłuższych zastojów wody wewnątrz filtra, które mogą być przyczyną rozwoju mikroorganizmów.
Zmiękczanie:
Zmiękczanie wody polega na zamianie jonów wapniowych i magnezowych, odpowiedzialnych za twardość wody, na jony sodu. Proces zachodzi podczas filtracji na żywicy jonowymiennej.Po wyczerpaniu zdolności jonowymiennej złoże należy zregenerować roztworem  chlorku sodu. W tym samym procesie zachodzi również wymiana jonów żelaza i manganu na jony sodu, co wykorzystywane jest do odżelaziania i odmanganiania.
Rozmiar: 8565 bajtów Odwrócona osmoza:
Metoda odwróconej osmozy (R.O.) polega na podaniu pod wysokim ciśnieniem wody surowej (wstępnie uzdatnionej) na cienką membranę.
Wykorzystuje się tu zjawisko odwróconej osmozy na błonie półprzepuszczalnej. Cząsteczki wody przechodzą przez membranę tworząc permeat, a cząsteczki soli i innych zanieczyszczeń takich jak np. bakterie, koloidy itp. zostają w tzw. koncentracie po stronie naporu wody surowej, skąd są odprowadzane do kanalizacji.Za pomocą tej metody uzyskujemy redukcję soli rzędu 90-98%.
Dezynfekcja UV:
Proces dezynfekcji UV polega na naświetlaniu wody falami elektromagnetycznymi o długości 253,7 nm emitowanymi przez promiennik UV.
Fale te absorbowane są przez komórki mikroorganizmów niszcząc ich DNA oraz RNA, co uniemożliwia ich rozwój i rozmnażanie.
Światło ultrafioletowe jest "czyste" - w odróżnieniu od dezynfekujących środków chemicznych nie powoduje skażenia wody. Woda przepływa wokół kwarcowej rury z umieszczonym wewnątrz niej promiennikiem UV. Konstrukcja lampy zapewnia odpowiednią grubość warstwy cieczy poddawanej dezynfekcji, co zapewnia optymalne przenikanie promieni UV, a tym samym skuteczność urządzenia.

W zależności od wersji urządzenia możliwe jest stałe monitorowanie procesu dezynfekcji. Polega ono na ciągłym pomiarze poziomu promieniowania i sygnalizacji dźwiękowej i wizualnej, gdy intensywność promieniowania spada poniżej granicy dezynfekcji.