35-240 Rzeszów, ul. Staromiejska 75,     tel. +48 17 86 00 300    e-mail: sekretariat@rein.pl

 

STACJE UZDATNIANIA WODY

Firma REIN przygotowuje projekty i wykonuje specjalistyczne systemy uzdatniania wody dla zakładów produkcyjnych, budynków użyteczności publicznej, szkół, szpitali, kompletne stacje uzdatniania wody .
W naszej ofercie znajdują się zarówno gotowe systemy urządzeń uzdatniających wodę jak również systemy opracowane indywidualnie dla konkretnej inwestycji. Podczas projektowania wykorzystywane są najnowsze technologie zapewniajacych zachowanie aktualnych norm jakości wody.

Oferujemy również kompletne systemy uzdatniania wody przeznaczone do wykorzystania w domach mieszkalnych. Do polepszenia jakości wody pitnej i zabezpieczenia instalacji wodnych, grzewczych oraz sprzętu domowego narażonego na kamień , rdzę i inne zanieczyszczenia zawarte w wodzie