35-240 Rzeszów, ul. Staromiejska 75,     tel. +48 17 86 00 300    e-mail: sekretariat@rein.pl

 

 

 

 

 

 

 

 


SYSTEMY POMPOWE DLA CIEPŁOWNICTWA

Systemy pompowe przeznaczone do instalacji wodnych z ciepłą i gorącą wodą . Do instalacji przemysłowych , ciepłownictwa ,instalacji grzewczych - węzły cieplne, kotłownie, układy chłodnicze, obiegi wody przemysłowej.
SYSTEMY POMPOWE DO WODY ZIMNEJ
Systemy pompowe z obiegiem wody zimnej , dla stacji uzdatniania wody, zaopatrujące w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze, do podnoszenia ciśnienia w budownictwie wysokim, do instalacji przeciwpożarowych, instalacji klimatyzacyjnych, zraszania i nawadniania terenu, do instalacji basenowych, do urządzeń myjących

POMPY ZATAPIALNE
Do przetłaczania ścieków w sieciach kanalizacyjnych, przetłaczania wody brudnej, odwodnienia terenu.

POMPY GŁĘBINOWE
Do zaopatrywania w wodę z ujęc głebinowych odbiorców komunalnych , przemysłowych i innych , jak również do podwyższania ciśnienia zamontowane w pozycji poziomej w zbiornikach wodnych

ZESTAWY HYDROFOROWE DLA BUDOWNICTWA INDYWIDUALNEGO
Do podnoszenia ciśnienia i kompleksowego zaopatrywania budynków mieszkalnych w wodę.

ZESTAWY POMPOWE
Zestawy pompowe zapewniające oczekiwane parametry pracy wiekszych instalacji wodnych w zakładach produkcyjnych, stacjach uzdatniania wody , hydroforniach .